چه افرادی ، میتوانند وام فوری و بدون ضامن دریافت کنند ؟

شرایط دریافت وام فوری

وام به دارندگان خودرو . طلا . سیم کارت . ملک مسکونی 

1 . وام به دارندگان خودرو 

تا سقف 60 درصد قیمت خودرو بر روی سند خودرو ، وام داده می‌شود. ( برای دریافت اطلاعات بیشتر ، اینجا کلیک کنید )

2 . وام به دارندگان سیم کارت ۹۱۲  کد ۱ و ۲ و ۳ 

بر روی سیم کارت تا سقف 100 درصد قیمت سیم کارت وام داده می‌شود. ( برای دریافت اطلاعات بیشتر ، اینجا کلیک کنید )

3 . وام به دارندگان طلا تا سقف ۱۰۰ درصد قیمت طلا وام داده می‌شود . ( برای دریافت اطلاعات بیشتر ، اینجا کلیک کنید )

4 . وام به دارندگان ملک مسکونی تا سقف 6۰ درصد قیمت ملک مسکونی وام داده می‌شود . ( برای دریافت اطلاعات بیشتر ،  اینجا کلیک کنید )

تمامی مراحل در دفترخانه اسناد رسمی ظرف مدت یک ساعت  انجام می‌گردد و مبلغ وام خیلی سریع و فوری در همان روز ، به حساب متقاضیان واریز می گردد .

تماس مستقیم با کارشناسان ، کلیک وام ( اینجا کلیک کنید )