مدت زمان باز پرداخت وام سیم کارت چگونه است ؟

وام سیم کارت

مدت زمان باز پرداخت وام سیم کارت بسته و به اختیار مشتری از 1 ماه تا 36 ماه می باشد. مدت زمان انجام مراحل اخذ وام یک ساعت می باشد . بعد از بستن قرارداد ، بلافاصله مبلغ سیم کارت به حساب مشتری واریز میگردد . 

در زمانی که مشتری وام را دریافت میکند نیز سیم کارت در اختیار و کنترل مشتری می باشد و می تواند از سیم کارت خود به راحتی استفاده کند .

سیم کارت به نام شرکت میشود و بعد از پایان مدت قرارداد، مجدد به نام مشتری بر میگردد . مشتری می تواند تا 100 درصد مبلغ سیم کارت را وام دریافت کرده و از مزایای آن سود برد . 

 

مدارک مورد نیاز جهت دریافت وام سیم کارت : 

1 – حضور خود مالک سیم کارت

2 – کارت ملی 

3 – همراه داشتن خود سیم کارت