شرایط دریافت انواع وام فوری و بدون ضامن

پرداخت انواع وام فوری

شرایط دریافت انواع وام فوری

1 – وام با سند خودرو :

بدون ضامن ، تا سقف 60 درصد قیمت خودرو 

2 – وام بر روی طلا

تا سقف 100 درصد قیمت طلا با حفظ خود طلا

3 – وام بر روی سند ملک مسکونی

تا سقف 60 درصد قیمت ملک مسکونی

4 – وام بر روی سیم کارت

تا سقف 100 درصد ، قیمت سیم کارت با حفظ خود سیم کارت

توضیحات بیشتر ، وام بر روی طلا ( اینجا کلیک کنید )

توضیحات بیشتر ، وام با سند خودرو ( اینجا کلیک کنید )

توضیحات بیشتر ، وام با سند مسکونی ( اینجا کلیک کنید )

توضیحات بیشتر ، وام با سیم کارت همراه اول ( اینجا کلیک کنید )